Všestranné využití

  •  celoroční domek pro návštěvy
  • vejminek pro maminku i babičku na zahradu
  • startovní domek pro mladé, pro studenty
  • celoroční nízkoenergetická chata
  • rozšíření kapacity penzionu
  • celoroční chatka do kempů
  • hausbot, lehký, odolává vlhkosti
  • ostrovní bydlení – nezávislé na veřejných sítích (elektřina, voda, odpad) - Off-grid
  • Survival – 100% soběstačný dům pro Preppery, s dokonalou filtrací vzduchu

Soběstačné provedení

Soběstačný, aktivní, nebo ostrovní dům je zcela nezávislý na veřejných inženýrských sítích, přípojkách.

Tepelná izolace
Je proto dokonale tepelně zaizolován z materiálu, který zůstává celoročně maximálně suchý (zejména při dlouhodobích venkovních vlhkých obdobích po vánocích), výhradně materiál s vysokým difůzním spádem, s minimální sesychavostí (smršťování vlastního objemu v průběhu roků, ukáže se už během 3 - 5 let) a minimální nasákavostí vody (zde, vody obsažené ve vzduchu, tzv. vzdušnou vlhkostí). Ze všech dostupných tepelně-izolačních materiálů na našem trhu splňuje tyto požadavky a nároky pouze dvousložkový, stříkaný, nebo panelový polyuretan PUR a PIR a to i z dlouhodobého hlediska na energetiku a životnost domu. My používáme výhradně tento materiál. To potom rozhoduje o bezstrostnosti, nebo starosech majitelů domů se zvyšováním příkonu kotle, aby dům vytopili a tím se potom musí zvyšovat jejich náklady za vytápění, někdo zvolí i renovaci izolace a fasády. To se ukáže obvykle po 5 letech, někdy už i po 3 letech od novostavby. Všeobecně platí, že vata má velice nízký difůzní spád, je porézní a tím obsahuje velký objem vzduchu. V momentě, když tento vzduch dosáhne vyšších hodnot vlhkosti vyjádřenou v %, např. 65 % (což se dá velice snadno zjistit obyčejným vlhkoměrem pro měření vhkosti dřeva, který používají truhláři), začne tato vlhkost obsažená v izolační vatě převádět vytvořené a zaplacené teplo uvnitř domu ven do chladného prostředí a zimu zase dovnitř domu. Pokud by tento vzduch, obsažený v izol. vatě, zůstal suchý, tak k tomu nedojde, ale to je vždy věc způsobu provedení a zkušenosti firmy, která v daných podmínkách zateplení provádí. Podobného efektu dosahuje i pěnový polystyren F70, který se v průběhu let pod fasádou sesychá a vytváří tak vzduchové komory.

Vysoká a stálá tepelně-izolační vlastnost u našich domů je v zimních měsících podporována tepelně-izolačními okenicemi. (Otevírací prvky, nebo prosklené plochy domu jsou v zimě energeticky velice ztrátové a to i přesto, že výplně oken tvoří izolační 3-skla). Tyto okenice jsou výrazným přínosem, jiným slovem nezbytností pro dasažení energetické soběstačnosti při plně ostrovním bydlení.

Elektrárna
Aktivní dům dále disponuje vlastní elektrárnou. Elektrickou energii získává ze slunečního záření, proudícího vzduchu, nebo  proudící vody. U vody a vzduchu vždy rozhoduje lokalita, umístění domu. Zda dům bude umístěn tam, kde v jeho blízkosti budou příznivé podmínky pro celoroční proudění vzduchu, nebo se v blízkosti domu bude nacházet vodoteč, jako potok, nebo řeka. Nejčastěji, v naprosté většině ale instalujeme fotovoltaickou, tedy sluneční elektrárnu, s vysokokapacitním úložištěm (akumulátorem) energie. Kromě technických a servisních předností fotovoltaické elektrárny, je to i proto, že na ni dnes lze čerpat dotace z programu NZÚ (Nová Zelená Úsporám) až 89.000 Kč, viz záložka "Technologie".
Elektrarna-oznacena

Vlastní užitkovou vodou, kterou získává z dešťové vody, tu dále filtruje a tlakuje do bojleru a vodovodních baterií pro sprchování, WC, mytí. (Získávání pitné vody z dešťovky je řešeno přes speciální certifikovaný filtr, nebo jednoduše nákupem pitné vody v PET-lahvích, dále závozem pitné vody do větší nádoby s kohoutem, anebo vysokokapacitní nádrže na pitnou vodu uloženou 1,5m hluboko v podzemí, kde se nekazí podobně jako ve studni, protože je zde celoročně zachlazována zemním chladem v rozmezí od +4°C do +8 °C).

Vlastní zpracování, nebo úložiště odpadní vody.

Teplo získává z tepelných ztrát elektrických spotřebičů používaných v domě např. lednice, bojler, televize, sporák, atd.
                       - z přebytků el. energie akumulací tepla do vody a následným využitím pro vytápění přes výměník.
                       - z kamen na Propan-Butan (vafky), dřevo
                       - existuje ještě jedna možnost celo-sezónní akumulace tepla do úložiště z kamenů, oleje, nebo vody pod domem.
                         V současné době ale tato možnost zůstává pouze ve formě studie, provedené v praxi pouze v jednom případě do vody
                         v Rakousku, viz docent Matuška TZB. Zmiňuji pro případ zájmu o sponzorství tohoto experimentu u nás.